Vedieť, vidieť, maľovať

Vedieť, vidieť, maľovať (sklo ako plátno)

Vernisáž: 5. 7. 2017 o 17:00 hod
Kurátori: Sylva Petrová, Palo Macho
Vystavujúci umelci: Josef Divín, Žofia Dubová, Paula Chrenková, Igor Kováč, Dávid Kurinec,
Matej Lacko, Kristína Ligačová, Palo Macho, Svätopluk Mikyta, Petra Molnárová, Ján Mýtny,
Kazushi Nakada, Michael Rogers, Zuzana Skalická, Michaela Spružinová, Richard Szabados,
Ivana Šáteková, Patrícia Šichmanová
Trvanie výstavy: 6. 7. – 23. 7. 2017
 

Výstava Vedieť, vidieť, maľovať (sklo ako plátno) je mezinárodným  projektom
prezentujúcim umelecké výsledky využitia maliarskych a kresebných metod v spojitosti s plochým
sklom.

Kostru výstavy tvoria práce študentov,  niektorých dnes  už absolventov vedených umelcom
Palom Machom v rámci koncepcie predmetu Maľba na sklo na Vysokej škole výtvarných umení v
Bratislave.

Jedná sa o solitérne  autorské diela, které vznikli na podklade rôznych tém a  techník často v
kombináci s inovatívnymi prostriedkami. Nájdeme tu diela maľované  transparentnými farbami na
ploché sklo, kresbu sklenými púdrami, perokresbu emailem, listrami,  ztavované sklo, transfery
fotografií na sklo, práce  v spojení s výšivkou-sklený podklad utavený z tyčiniek,  digitálnu maľbu na
monitor, ktorej výsledkom je video.

V rámci širokého edukačního programu v médiu skla na VŠVU v Bratislave je  zameranie na
maliarske experimentálne práce  tejto kvality a rozsahu unikátne a to  i v mezinárodnom merítku.  
Preto je výstavený súbor doplnený  dielami daľších  výtvarníkov, ktorí sa tejto disciplíne venujú.

Významné je zaradenie diel umelcov , ktorí  pôsobia na prestížnych školách so sklárskými
programami v zahraničí. Je to napríklad Josef Divín zo SUPŠ v Valašském Meziřicí (ČR), japonský sklár
Kazushi Nakada  z Aalto – School of Arts, Design and Architecture (Finsko), Michaela Spružinová z
UTB ve Zlíně v atelieri Dizajn skla (ČR) alebo Michael Rogers pôsobiaci na  japonskej Aichi University 
a teraz  ako professor na Rochester Institute of Technology  v New Yorku (USA). 

Fluidity

 

Tekutosť

Sklo, či už priehľadnosťou, tvárnosťou alebo optickými vlastnosťami je podobné vode a zároveň odlišné svojim skupenstvom, svojou konečnou podobou a svojim opracovaním. Moja inšpirácia pochádza z môjho pobytu v Nórsku, z rozľahlých jazier a fjordov, daždivých dní v Bergene a z prechádzok pri pobreží. Hlavným cieľom prác bolo zachytenie pohybu vody. Pri vertikálnom pohybe som túto vlastnosť znázornila pomocou farby, ktorá pretekala tabuľou skla. Vďaka technike Pâte de verre, ktorou boli tieto objekty vytvorené, sú schopné nasiaknuť vodu medzi sklenenú fritu. Podobne ako nám chystá život úskalia, dala som do smeru tečenia prekážky v tvare jednoduchých línií, ktoré musí farba obtekať. Vznikol tak kontrast medzi farbou a čírym sklom, ale aj jemný prechod vďaka rozpíjaniu farby. Druhým princípom šírenia sa vody je horizontálny pohyb. Kombináciou rôznych techník odlievania som pomocou hutného skla vytvorila sklenené vlny. Vzniknutá inštalácia toku vody vytvára na jednej jej strane líniu, z ktorej vizuálne vyteká sklo. Zachytila som tak kvapalnosť vody pomocou tekutosti skla. Všetky tieto práce boli vytvorené v S12 Open Access Studio and Gallery v nórskom Bergene, počas mojej pracovnej stáže.

Patrícia Šichmanová

 

The Fluidity

Glass, through its transparency,formability and optical properties is similar to water and at the same timesignificantly different. I draw my inspiration from my experience during my stay in Norway, its extensive lakes and fjords, rainy days in Bergen and walks by the coast. The main aim of the work was capturing water movement. I depicted vertical movement using color running through glass sheet. Using technique Pâte de verre I have created objects that are able to soak water through glass frit. Just as life is putting problems in our way, I have put obstacles in the form of simple lines against flow of color. It resulted in contrast between color and clear glass, but also different saturation due to color diffusion. The second principle of spreading of the water is horizontal movement. Using variety of casting techniques I have created glass waves. Hot casted glass emphases even more stopped movement of glass. This glass installation is straight on one side, from where glass is leaking out. I captured the fluidity of the water through the flow of glass. All these works were created at S12 Open Access Studio and Gallery in Bergen, Norway, during my internship.

Patrícia Šichmanová