Vedieť, vidieť, maľovať

Vedieť, vidieť, maľovať

Vedieť, vidieť, maľovať (sklo ako plátno)

Vernisáž: 5. 7. 2017 o 17:00 hod
Kurátori: Sylva Petrová, Palo Macho
Vystavujúci umelci: Josef Divín, Žofia Dubová, Paula Chrenková, Igor Kováč, Dávid Kurinec,
Matej Lacko, Kristína Ligačová, Palo Macho, Svätopluk Mikyta, Petra Molnárová, Ján Mýtny,
Kazushi Nakada, Michael Rogers, Zuzana Skalická, Michaela Spružinová, Richard Szabados,
Ivana Šáteková, Patrícia Šichmanová
Trvanie výstavy: 6. 7. – 23. 7. 2017
 

Výstava Vedieť, vidieť, maľovať (sklo ako plátno) je mezinárodným  projektom
prezentujúcim umelecké výsledky využitia maliarskych a kresebných metod v spojitosti s plochým
sklom.

Kostru výstavy tvoria práce študentov,  niektorých dnes  už absolventov vedených umelcom
Palom Machom v rámci koncepcie predmetu Maľba na sklo na Vysokej škole výtvarných umení v
Bratislave.

Jedná sa o solitérne  autorské diela, které vznikli na podklade rôznych tém a  techník často v
kombináci s inovatívnymi prostriedkami. Nájdeme tu diela maľované  transparentnými farbami na
ploché sklo, kresbu sklenými púdrami, perokresbu emailem, listrami,  ztavované sklo, transfery
fotografií na sklo, práce  v spojení s výšivkou-sklený podklad utavený z tyčiniek,  digitálnu maľbu na
monitor, ktorej výsledkom je video.

V rámci širokého edukačního programu v médiu skla na VŠVU v Bratislave je  zameranie na
maliarske experimentálne práce  tejto kvality a rozsahu unikátne a to  i v mezinárodnom merítku.  
Preto je výstavený súbor doplnený  dielami daľších  výtvarníkov, ktorí sa tejto disciplíne venujú.

Významné je zaradenie diel umelcov , ktorí  pôsobia na prestížnych školách so sklárskými
programami v zahraničí. Je to napríklad Josef Divín zo SUPŠ v Valašském Meziřicí (ČR), japonský sklár
Kazushi Nakada  z Aalto – School of Arts, Design and Architecture (Finsko), Michaela Spružinová z
UTB ve Zlíně v atelieri Dizajn skla (ČR) alebo Michael Rogers pôsobiaci na  japonskej Aichi University 
a teraz  ako professor na Rochester Institute of Technology  v New Yorku (USA). 

No Comments

Post a Comment